Obwieszczenie

Wójt Gminy Czarna przekazuje do publicznej wiadomośći obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna "Borowa 2".

 - obwieszczenie_a4_cz.1.jpg

 - obwieszczenie_a4_cz.2.jpg

 

 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1532&akcja=artykul