Zalane posesje i nieprzejezdna droga to już wspomnienie. Koniec problemów mieszkańców Kozłowa

Zalewane posesje, nieprzejezdna droga podczas ulewnych deszczy, konflikty sąsiedzkie. Gmina Dębica rozwiązała problemy mieszkańców Kozłowa. Dzięki odwodnieniu dróg i wybudowaniu kanalizacji deszczowej są już wspomnieniem. O tę inwestycję mieszkańcy zabiegali od lat.

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 133028R i 106285 R – Budowa kanalizacji deszczowej na działkach 1561/2, 1567 i 724 w Kozłowie – etap I” w ramach zadania „Chodniki i drogi” wyniosła 100 tys. zł. Jak informuje Gmina Dębica, „Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z odwodnieniem terenu jest potok Budzisz w km 1+720m”.