Mieszkańcy nie zgadzają się na usunięcie rogatek na przejeździe w Brzeźnicy

Czy modernizacja może wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa? Taki skutek planów przebudowy przejazdu kolejowego przy ul. Młynarskiej w Brzeźnicy widzą mieszkańcy. Projekt inwestycji, która ma pozwolić na uruchomienie podmiejskiej kolei osobowej zakłada usunięcie istniejących od lat w tym miejscu rogatek zabezpieczających. To rozwiązanie, zdaniem lokalnej społeczności jest nie do przyjęcia.

W planach inwestycji na linii kolejowej nr 25 Mielec-Dębica istniejące w Brzeźnicy rogatki, ma w przyszłości zastąpić sygnalizacja ostrzegawcza. Jest to skutek planowanej zmiany kategorii przejazdu z B na C. W tej sprawie mieszkańcy złożyli pismo do Centrum Realizacji Inwestycji PKP w Krakowie z prośbą o utrzymanie dotychczasowych ustaleń.