Rozpoczęcie przebudowy ul. Ludowej i Paderewskiego

reklama

Poniedziałek, 10 Sierpień 2020

6 sierpnia br. podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Ludowej oraz ulicy Paderewskiego” zawarta pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych CENTROBUD, które wygrało przetarg na realizację inwestycji.

Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu, a ich zakończenie planowane jest na koniec listopada br. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Ludowej wraz z placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nowych zjazdów, poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej związanej z drogą, przebudowę dwóch elektroenergetycznych linii kablowych, fragmentu sieci gazowej, a także odcinka wodociągu. 

Ponadto przebudowany zostanie fragment ul. Paderewskiego, na którym powstanie nawierzchnia z kostki betonowej z chodnikiem jednostronnym oraz miejsca postojowe. Wykonane zostanie także odwodnienie drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wartość inwestycji wynosi 867 071,14 zł brutto z czego 50% kosztów kwalifikowanych dofinansowane zostanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/08/rozpoczecie-przebudowy-ul-ludowej-i-paderewskiego