TOP 12: inwestycje z ostatnich 12 miesięcy w mieście Dębica

12 kluczowych inwestycji realizowane w ubiegłym roku w mieście Dębica.

Remont ulicy Kwiatkowskiego

To strategiczna inwestycja drogowa, na którą Miasto Dębica pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 506 458,00 zł. W ramach całego zadania inwestycyjnego wykonana została nowa nawierzchnia drogi wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i ścieżką rowerową oraz nowe oświetlenie uliczne.

Remont ulicy KwiatkowskiegoPonadto przebudowana została sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna oraz energetyczna. W 2019 roku zakończono I etap inwestycji na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Północnej, a w 2020 roku II etap – od ul. Północnej do ul. Krakowskiej.

Modernizacja lodowiska

Pod koniec grudnia br. zakończyły się prace modernizacyjne dębickiego lodowiska, które zostanie oddane do użytku w pierwszym kwartale 2021 roku. Inwestycja dofinansowana została z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 5 000 000 zł. W ramach prac wykonano m.in. wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu, montaż przewodów wentylacyjnych, a także nowy układ chłodzący.

Modernizacja lodowiska

Dodatkowo, aby spełniać standardy i zalecenia ministerialne, płyta lodowiska została wydłużona i wynosi 26 x 60 m. Na płycie lodowiska na stałe rozłożona zostanie systemowa, wielofunkcyjna nawierzchnia polipropylenowa, która poza okresem mrożenia tafli będzie mogła być wykorzystana np. jako boisko, plac do jazdy na rolkach, plac do ćwiczeń, czy do organizacji wystaw i koncertów.

Rewitalizacja parku Skarbka-Borowskiego

W 2020 roku trwały intensywne prace budowlane związane z realizacją projektu „Rewitalizacja parku im. Skarbka-Borowskiego w Dębicy”. Nowoczesne centrum wypoczynkowo-rekreacyjne zostanie oddane do użytku w pierwszym kwartale 2021 roku, a w nim znajdować się będzie siedem stref tematycznych: wejściowa, doświadczeń, edukacji, czworonogów, gastronomii, aktywności i zabaw. W parku będzie można również się posilić – stworzone zostaną miejsca na cztery pojazdy typu foodtruck, które sezonowo będą mogły serwować jedzenie.

Rewitalizacja parku Skarbka-Borowskiego

Miejska przestrzeń do spacerów i rekreacji w Parku Skarbka-Borowskiego dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt dofinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr VI „Spójność  Przestrzenna  i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

Wykonanie badawczego otworu geotermalnego

W styczniu br. zakończyły się prace wiertnicze przy dębickim otworze GT-1 zlokalizowanym na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Po osiągnięciu głębokości końcowej – 3410 m, wykonawca przedstawił wyniki dotyczące ewentualnej możliwości pozyskania wód geotermalnych.

Otwór został częściowo zabezpieczony, co może w przyszłości pozwolić na prowadzenie dalszych prac polegających na przeprowadzeniu badań geofizycznych celem możliwości wydobycia wód termalnych z utworów jurajskich. Przedsięwzięcie realizowane było ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo. Wartość inwestycji wyniosła 21 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel środki w wysokości 19 650 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budowa miejskiego żłobka

Prace przy budowie żłobka miejskiego przy ul. Kołłątaja w Dębicy zakończyły się w grudniu br. Inwestycja realizowana została przy wsparciu środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”.

Budowa miejskiego żłobka

W ramach zadania, w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 10, powstał parterowy budynek żłobka o powierzchni zabudowy 658 mkw wraz z placem zabaw. W nowym żłobku utworzone zostaną trzy oddziały, w których miejsce znajdzie 75 dzieci. Koszt całego zadania to ok. 2,7 mln zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 1,7 mln zł.

Kolejny etap budowy mieszkań w ramach rządowego programu ,,Mieszkanie Plus”

To wspólna inwestycja Miasta Dębicy i spółki PFR Nieruchomości. W 2020 roku na działce przy ulicy Ratuszowej trwały intensywne prace budowlane, które zaowocowały powstaniem nowego osiedla z 201 nowoczesnymi mieszkaniami.

Kolejny etap budowy mieszkań w ramach rządowego programu ,,Mieszkanie Plus”

Kameralne trzypiętrowe budynki pomieszczą mieszkania od jedno do czteropokojowych, których średni metraż wyniesie około 50 mkw. W grudniu br. Rada Miejska w Dębicy określiła kryteria społeczne naboru do nowych mieszkań, który ruszy w drugim kwartale 2021 roku.

Przebudowa ul. Ludowej i ul. Paderewskiego

Prace budowlane na ulicy Ludowej oraz Paderewskiego rozpoczęły się w sierpniu br. Oficjalne oddanie ulic do użytku odbyło się pod koniec listopada. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Ludowej wraz z placem do zawracania z kostki betonowej, nowymi zjazdami oraz poboczami.

Przebudowa ul. Ludowej i ul. Paderewskiego

Z kolei na fragmencie ul. Paderewskiego powstała nawierzchnia z kostki betonowej z chodnikiem jednostronnym oraz miejsca postojowe, a także odwodnienie drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej. Na realizację zadania Miasto Dębica pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 867 071,14 zł brutto, z czego 50% kosztów kwalifikowanych pokryło dofinansowanie.

Budowa Dziennego Domu „Senior +”

W marcu br. decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Miasto Dębica otrzymało dotację w wysokości 300 000 zł na przebudowę i wyposażenie budynku przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior +”.

Budowa Dziennego Domu „Senior +”

Modernizacja budynku, w którym do tej pory mieściła się Filia nr 4 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Dębicy rozpoczęła się w listopadzie br. W ramach inwestycji pomieszczenia obecnej biblioteki zostaną przebudowane i odpowiednio doposażone, a obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez montaż windy obsługującej dwa poziomy modernizowanego budynku.

Uruchomienie kina w DK Śnieżka

Dębickie kino w Domu Kultury „Śnieżka” przy ulicy Bojanowskiego zostało uruchomione 1 października br. Jego utworzenie było możliwe dzięki dotacji otrzymanej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój kin – Priorytet I: Modernizacja kin”.

W ramach projektu zakupiono i zainstalowano system projekcyjny, nowoczesny system nagłośnienia, zespół ekranowy, który może wyświetlać filmy 3D i system centralnego sterowania. Kino przy ulicy Bojanowskiego jest nie tylko w pełni nowoczesne, ale ma także swój niepowtarzalny, kameralny klimat.

Modernizacja ulicy Sienkiewicza

We wrześniu br. zakończył się ostatni etap prac modernizacyjnych na ul. Sienkiewicza. Zakres robót obejmował przebudowę chodnika oraz miejsc parkingowych wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej od ul. Rzeszowskiej do ul. Tysiąclecia o łącznej powierzchni ok. 3100 mkw. Całkowita wartość zadania wyniosła 600 tys. zł.

Wyremontowana droga, nowe chodniki i miejsca parkingowe, które powstały w ramach zadania, poprawiły bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz pieszego, a także w znacznym stopniu ułatwiły dojazd do osiedla. W październiku br. na ulicy Sienkiewicza przeprowadzono również prace naprawcze odwodnienia. Dzięki kompleksowemu wykonaniu prac, jakość drogi i bezpieczeństwo jej użytkowników zostały poprawione.

Drugi etap modernizacji Domu Kultury „Mors”

Miasto Dębica w kwietniu 2020 roku pozyskało 325 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury Mors w Dębicy, etap II”. Ministerstwo pozytywnie oceniło wniosek złożony w ramach programu „Infrastruktura domów kultury edycja 2020”.

Zadanie obejmuje adaptację pomieszczeń w Domu Kultury, która polega na przebudowie i wyposażeniu pracowni baletowej, nauki muzyki, plastycznej oraz muzycznej dla orkiestry dętej. Remontowana część budynku zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowany zostanie system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną, która umożliwi osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku. Wprowadzony zostanie też szereg udogodnień dla osób niedowidzących, jak tabliczki w języku Braille’a, wypukłe linie prowadzące namalowane na korytarzu w jaskrawych kolorach.

Nowe nawierzchnie asfaltowe na terenie Dębicy

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe, m.in. na ul. Górzystej, Kawęczyńskiej, Świętosława, Orlej, Rzecznej i Budzisz, których wartość przekroczyła 360 tysięcy złotych.

Dzięki nowym nakładkom poprawiła się płynność ruchu oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Źródło: https://debica.pl/12-inwestycji-z-ostatnich-12-miesiecy/