Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach otrzymanego dofinansowania Gmina Dębica przebuduje drogi gminnej w miejscowości Paszczyna.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej polegająca na przebudowie jezdni o długości 296,39 mb.  Po przebudowie droga będzie posiadała nawierzchnię asfaltową z jezdnią dwukierunkową o szerokości 5 m. Zostanie także wykonany chodnik szerokości 2 m na całej długości przebudowywanej drogi. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych użytkowników przebudowywanej drogi, zostanie wykonane oznakowane pasami fluorescencyjnymi przejście dla pieszych oraz wyposażone w dwie lampy doświetlające typu LED. Wykonana także zostanie sieć kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzała nadmiar wód opadowych z powierzchni jezdni. Droga stanowi łącznik pomiędzy drogą powiatową i gminną, a także pełni funkcję obwodnicy odciążając ruch kołowy z centrum miejscowości.

Łączna wartość zadania to 1 454 108,79 zł, z czego dofinansowanie to 727 053 zł

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gmina-debica-otrzymala-dofinansowanie-3101.html