Dofinansowanie na remont drogi w Paszczynie

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę 367 mb drogi w Paszczynie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej polegająca na przebudowie jezdni o długości 367,77 mb. Zostanie również przebudowane skrzyżowanie i wybudowany chodnik. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych użytkowników przebudowywanej drogi, zostanie wykonane przejście dla pieszych. Na jezdni powstaną pasy wibroakustyczne. Zostaną także zamontowane urządzenia zabezpieczające i oznakowanie pionowe i poziome wraz z niezbędnym oznakowaniem towarzyszącym.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników, nowo wybudowane przejście będzie doposażone w dwie lampy  doświetlające typu led o mocy 35W zamontowane po obu stronach. Ponadto wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzała nadmiar wód opadowych z powierzchni jezdni.

Koszt inwestycji to  1 163 613,27 zł, z czego 698 167,00 zł to kwota dofinansowania.

Wkład własny Gminy to 465 446,27 zł.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dofinansowanie-na-remont-drogi-w-paszczynie-3638.html