Droga w Paszczynie

Dnia 14 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi w Paszczynie.

Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni o długości 296,39 mb wraz z niezbędną infrastrukturą drogową.  Po przebudowie droga będzie posiadała nawierzchnię asfaltową z jezdnią dwukierunkową o szerokości 5,00 m.  Zostanie także wykonany chodnik szerokości 2,00 m na całej długości przebudowywanej drogi. Pobocze będzie stanowiła opaska z kostki brukowej o szerokości 0,75m. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych użytkowników przebudowywanej drogi, zostanie wykonane przejście dla pieszych. Na jezdni powstaną pasy wibroakustyczne. Zostaną także zamontowane urządzenia zabezpieczające oraz wykonane oznakowanie pionowe na tle fluorescencyjnym i poziome (m.in. P-10 (kolor biało-czerwony) wraz z niezbędnym oznakowaniem towarzyszącym). W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników, nowowybudowane przejście będzie doposażone w dwie lampy  doświetlające typu led o mocy 35W zamontowane po obu stronach przejścia dla pieszych dedykowane do oświetlenia tego typu obiektów. Wykonana także zostanie sieć kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzała nadmiar wód opadowych z powierzchni jezdni. Droga stanowi łącznik pomiędzy drogą powiatową i gminną, a także pełni funkcję obwodnicy odciążając ruch kołowy z centrum miejscowości.

Koszt inwestycji: 1 224 489,99 zł brutto przy czym w 50% zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023, a pozostałe 50% zabezpieczyła Gmina Dębica.

Termin realizacji: 14.04.2023 do 14.07.2024 (15 miesięcy)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/droga-w-podgrodziu-3217.html