Gmina Dębica z dofinansowaniem na budowę chodnika i przebudowę drogi w Nagawczynie

Gmina Dębica pozyskała środki z kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Dzięki temu wykonane zostanie 301 m chodnika oraz przebudowa drogi gminnej w Nagawczynie polegająca, m.in. na poszerzeniu jezdni.

W trakcie budowy drogi dla pieszych zostanie zamontowane oznakowanie drogowe poprawiające bezpieczeństwo użytkowników drogi, a także przejście dla pieszych, doposażone w drogową lampę hybrydową LED. Ponadto powstanie niezbędne oznakowanie pionowe na tle fluorescencyjnym i poziome wraz z niezbędnym oznakowaniem towarzyszącym.

W trakcie budowy chodnika zrobione będzie także odwodnienie poprzez wykonanie kratek wpustowych połączonych z kanalizacją deszczową. W ramach budowy odcinka drogi dla pieszych na drodze publicznej nr 133040R zostanie przebudowane skrzyżowanie i wybudowana droga dla pieszych o długości 6 metrów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gmina-debica-z-dofinansowaniem-na-budowe-chodnika-i-przebudowe-drogi-w-nagawczynie-3620.html