Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 63/2023 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/postanowienie-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych-3615.html