Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy, że w dniu 3 lipca 2020 r. w związku z głosowaniem korespondencyjnym odbędzie się posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Posiedzenie odbędzie się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pustyni, Pustynia 160, 39-200 Dębica, w następujących godzinach:

OKW nr 1,2,3,4.5.7 – o godz. 8.00
OKW nr 6,8,9,10,11 – o godz. 10.00
OKW nr 13,14,16,17,18,19 – o godz.12.00
OKW nr 12,15,20,21,22 – o godz. 14.00

W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju prosimy o zapoznanie się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Dębica podczas sesji/ szkoleń z 18 maja 2020 r. (załącznik poniżej).

Przypominamy, iż w szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych czy podwyższonej temperatury.

Podczas spotkania prosimy o zastosowanie środków ochrony osobistej – używanie maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości min 1,5m.

Postanowienie nr 62/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dostępne pod adresem:

https://bip.ugdebica.pl/wybory/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-2020-zarzadzone-na-28-czerwca-2020-r/details,9.html

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/posiedzenie-obwodowych-komisji-wyborczych-1662.html