Umowa na budowę chodnika w Nagawczynie podpisana

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Dębica podpisana została umowa na drugi etap przebudowy drogi gminnej oraz budowę chodnika w Nagawczynie.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania m.in. poprzez poszerzenie jezdni i budowę drogi dla ruchu pieszego.         

Budowa drogi dla pieszych obejmuje ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży, ułożenie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, poszerzenie jezdni poprzez wykonanie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego, a następnie uzupełnienie przestrzeni pomiędzy krawężnikiem, a istniejącą nawierzchnią jezdni o nową warstwę bitumiczną. Zakres inwestycji obejmuje również zamontowanie oznakowania drogowego poprawiającego bezpieczeństwo użytkowników drogi, a także wykonanie przejścia dla pieszych doposażonego w drogową lampę hybrydową LED. Wykonane zostanie także odwodnienie.

W ramach budowy chodnika na drodze publicznej, zostanie przebudowane skrzyżowanie obejmujące działkę nr ewid. 2372, na której to zostanie wybudowana droga dla pieszych o długości 6 metrów.

Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 12, 39-200 Dębica.

Wartość inwestycji: 369 762,35  PLN.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/umowa-na-budowe-chodnika-w-nagawczynie-podpisana-3718.html