Za 15 tys. zł kupią sprzęt sportowy

Ludowy Klub Sportowy Brzeźnica, Paszczyna oraz Pustków otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy klub otrzymał po 5000 zł na zakup sprzętu sportowego. Kluby kupią za tą kwotę między innymi stroje piłkarskie, piłki oraz kije do nordic walking. Dofinansowanie przyznane jest w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie związanym z zapobieganiem przestępczości na 2022 r.

Serdecznie gratulujemy zarządom klubów skutecznego sięgania po środki inne niż z budżetu Gminy Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/za-15-tys-zl-kupia-sprzet-sportowy-2927.html