Sprzęt sportowy dla dębickiej młodzieży

Bramki, piłki, koszulki oraz inne przydatne gadżety zakupione dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla trzech lokalnych klubów – KS Wisłoka, LKS Igloopol oraz DAP Dębica. Drużyny odebrały gadżety w Urzędzie Miejskim. Był również czas na wspólne rozmowy oraz pamiątkowe zdjęcia.

Akcesoria wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.

Zachęcanie do aktywności fizycznej oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży to sposób na zapobieganie przestępczości. Sprzęty zostały zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.