Wolontariusz Roku

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie

„Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizuje konkurs „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”. Jego celem jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2021r. do listopada 2022r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

„Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”:

uczeń szkoły podstawowej,
uczeń szkoły ponadpodstawowej,

„Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”:

osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

„Wolontariusze Ziemi Dębickiej 2022” – kategoria grupowa (przez grupę rozumie się min. 2 osoby):

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół ponadpodstawowych
osoby dorosłe

 

              W br wprowadzona zostaje nowa kategoria grupowa, która umożliwi docenienie zaangażowania w różne działania wolontariackie większej grupy osób, np. stowarzyszenia, fundacje, szkolne kluby wolontariatu,itp. a także zaangażowanie  kilku osób w te same działania.

            O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 5 grudnia 2022 roku  w DK „Śnieżka” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z Regulaminem konkursu na stronie  www.uwierzwsiebie.pl

     Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) najlepiej skan dokumentów wraz ze zdjęciem kandydata należy przesłać na adres, email: 2lo-debica@ppe.edu.pl z dopiskiem w tytule Konkurs – „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”.

          Dokumenty można przesłać również pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie do udziału!

                                                                                Prezes Stowarzyszenia  „Uwierz w siebie”                                                         

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wolontariusz-roku-2926.html