Wolontariusz roku 2019 poszukiwany

reklama

Wtorek, 12 Listopad 2019

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizuje konkurs „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”.

Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2018 r. do listopada 2019 r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

1. „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”:

a. uczeń szkoły podstawowej,

b. uczeń szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,

2. „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”:

a.osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 10 grudnia 2019 roku w DKiK „Kosmos” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311.

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/11/wolontariusz-roku-2019-poszukiwany