Nowy sprzęt dla klubów z Gminy Dębica

Trzy kluby sportowe z terenu Gminy Dębica otrzymały sprzęt sportowy pozyskany w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Każdy z nich tj. LKS Paszczyna, LKS Brzeźnica oraz LKS Pustków korzystać będą z 18 piłek, 18 strojów piłkarskich oraz 5 kompletów kijów do nordic walking.

Łącznie na ten cel Gmina Dębica otrzymała dotację w wysokości 15 tys. zł (po 5 tys. zł na klub), co stanowi 100 % wartości zadania. Środki na ten cel współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowy-sprzet-dla-klubow-3063.html