Wójt na zebraniu Gmin Uzdrowiskowych

Wójt Gminy Dębica bierze udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, które odbywa się w dniach 6-9.2022 r. w Uniejowie. Nie jest to przypadkowe miejsce. Tamtejsze Uzdrowisko i Sanatorium Uzdrowiskowe Instytutu Zdrowia Człowieka obchodzą w tym roku Jubileusz 10-lecia. W programie wizyty studyjnej oprócz udziału w Walnym Zebraniu Członków, delegacja Gminy Dębica z Wójtem Stanisławem Rokoszem na czele bierze udział w Konferencji pt. Uzdrowiska Polskie=Dobro Narodowe, w której prelekcje prowadzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia, Naczelny lekarz uzdrowisk województwa łódzkiego, przedstawiciele gmin uzdrowiskowych oraz posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej. W panelu II Konferencji przewidziane są warsztaty: Akademia Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia-gmin-uzdrowiskowych-rp-6-9102022-2884.html