Wójt Gminy Dębica w składzie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Wczoraj o godzinie 11:00 w Muszynie miało miejsce Walne  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Gmina Dębica została doceniona za Reaktywację Uzdrowiska Latoszyn Zdrój i wieloletnie dążenie do wznowienia działalności związanej z wykorzystanie wód leczniczcych na tym terenie. Podczas zebrania do skladu Komisji Rewizyjnej został wybrany Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wojt-gminy-debica-w-skladzie-komisji-rewizyjnej-stowarzyszenia-gmin-uzdrowiskowych-686.html