Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

reklama

Dnia 17 czerwca 2019 r. Hotel Malinowy Raj w Solcu Zdroju gościł uczestników  Nadzwyczajnego Walnego  Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Głównym celem spotkania było uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej SGU RP.

Uczestnicy Walnego Zebrania z uwagą wysłuchali sprawozdania Prezesa Zarządu – dr Jana Golby z działalności zarządu za okres od stycznia do maja 2019 r.

Włodarze i delegaci gmin uzdrowiskowych, w tym Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz – członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP  dyskutowali nad kwestiami związanymi z realizacją programu „Czyste Powietrze” i związanej z nim ograniczeniem niskiej emisji w uzdrowiskach. Jednogłośnie uznano, że bez działań systemowych wprowadzonych przez Rząd i realizowanych przy współpracy z samorządem nie jest możliwe uzyskanie dobrego efektu ekologicznego.

Konieczność podjęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych to kolejny temat omawiany podczas obrad.

Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę na bardzo niskie stawki pobytu w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. W ocenie samorządowców konieczny jest wzrost stawki osobodnia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia-gmin-uzdrowiskowych-rp-903.html