Posiedzenie Zarządu SGU RP w Gminie Dębica

reklama

Dnia 27 listopada 2019 r. Gmina Dębica gościła Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Przedstawiciele Zarządu dyskutowali nad propozycją likwidacji opłaty uzdrowiskowej, wprowadzeniem podatku turystycznego, drastycznymi podwyżkami opłat za odbiór śmieci oraz bieżącymi sprawami ważnymi dla środowiska gmin uzdrowiskowych. W posiedzeniu brali udział: Jan Golba – Prezes Zarządu – Burmistrz Muszyny, Leszek Dzierżanowicz – Zastępca Prezesa Zarządu – Burmistrz Ciechocinka, Wojciech Fabraniec – Członek Zarządu – Burmistrz Rymanowa, Aleksandra Gosk – Członek Zarządu – Przedstawiciel Sopotu, Mirosława Boduch – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Członek Honorowy SGU RP, Stanisław Rokosz -  Członek Komisji Rewizyjnej – Wójt Gminy Dębica, Paweł Wolicki – Prezes Spółki Latoszyn Zdrój oraz Marek Mikrut – Zastępca Wójta Gminy Dębica. Po zakończonym posiedzeniu, uczestnicy mieli okazję zwiedzać budynek Zakładu Przyrodo – leczniczego w Latoszynie oraz nowo powstały Basen.

                             

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/posiedzenie-zarzadu-sgu-rp-w-gminie-debica-1258.html