Szkolenie terytorialsów w Stasiówce

Informujemy, że w dniach 8-9.10.2022 r. pododdziały 33blp realizować będą szkolenie rotacyjne na terenie powiatu dębickiego w rejonie: Dębica-Stasiówka, w tym na lokalnych drogach (przemieszczenia).

Podczas szkolenia będą wykorzystywane środki pozoracji pola walki, nie będą wykorzystywane środki bojowe. Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem przepisów ppoż i bhp, a teren po zakończeniu szkoleń zostanie doprowadzony do stanu wyjściowego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szkolenie-terytorialsow-w-stasiowce-2886.html