Zmarł Stanisław Mazurkiewicz

Stanisław Mazurkiewicz

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 5 października br. zmarł pochodzący z Pilzna prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz, emerytowany profesor Katedry Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Były prezes i Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. 

Wspomnienia Zofii Mossoń

Stanisław Mazurkiewicz

Urodził się 4 listopada 1937 roku w Tarnowie w rodzinie nauczycielskiej. Lata II wojny spędził w Pilźnie w rodzinnym domu przy ul. Węgierskiej. W latach 1943 – 1950 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w im S. Staszica w Tarnowie. Kolejne lata to nauka w Liceum im K. Brodzińskiego w Tarnowie, gdzie otrzymał gruntowną wiedzą i dyplom Przodownika Nauki i Pracy Społecznej, który upoważnił go do wyboru studiów na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym bez egzaminów. Studia z dyplomem mgr inż. Mechanika ukończył w 1960 r. i został asystentem w Katedrze Wytrzymałości Materiałów. Jako asystent prowadził badana tworzyw, pogłębiał swoje zainteresowania naukowe rozbudowując dydaktyczne laboratorium. Był organizatorem Ogólnopolskiego Seminarium pt.: „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn”, dla licznej rzeszy naukowców. Zdobywając kolejne stopnie naukowe uczestniczył też w misjach naukowych np. w Kanadzie. W 1967 otrzymał tytuł doktora, zaś w 1991r. tytuł profesora obejmując funkcje kierownictwa Katedry Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. W 2002 przeszedł na emeryturę, jednak kontynuował pracę na ¼ etatu. W 2010 r. obchodził 50 – lecie pracy na uczelni. 

Dorobek naukowy to :

– ponad 200 publikacji i referatów

– 4 skrypty i podręczniki

– 2 opracowania monograficzne

– promotorstwo 12 prac doktorskich 

– recenzje 40 prac doktorskich

– recenzje 15 rozpraw habilitacyjnych

– recenzje 27 ekspertyz dla przemysłu

– kierownictwo 5 projektów badawczych dla KBN

Zaangażowanie w działalność organizacyjną:

– 1973 – 1981 -  Wicedyrektor Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

– 1978 – 1981 -  koordynator rozbudowy Instytutów M-1, M-2 i M5 na Czyżynach

– 1978 – 1981 -  I Zastępca Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych

– 1992 – Założyciel i Członek Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im Kardynała Sapiechy w Zakopanem

– 2002 – 2008 – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i ziemi Pilźnieńskiej, Członek Honorowy Towarzystwa

– od 1976 – organizator 12 ulicznych ogólnopolskich seminariów „Towarzystwa sztuczne w Budowie Maszyn”

– od 2000 r. – organizator 3 kolejnych Krakowskich Warsztatów Inżynierii Medycznej

Otrzymawszy od rodziców dom przy ulicy Węgierskiej był częstym bywalcem weekendów i wakacji w Pilźnie.

W 2004 r w jego domu zebrał się grupa inicjatywna powołana w celu reaktywowania działalności TPPiZP. Z jego inicjatyw wybity został piękny medal na okoliczność obchodów 650 -  lecia nadania praw miejskich Pilznu. Wspierał poczynania w zakresie reaktywowania Hufca ZHP w Pilźnie oraz przemianowania ul. Polnej na ul. ks. K. Szczeklika przy okazji setnej rocznicy urodzin  księdza. Udało mu się poprzez nawiązanie współpracy z AGH i PGNiG otrzymać opracowanie dotyczące pozyskania z odwiertów wokół Pilzna fantastycznych źródeł geotermalnych i marzył o nowych perspektywach dla miasta. Kochał Pilzno i cieszył się każdym nowym zadaniem podejmowanym dla jego rozwoju. 

Zegnamy wspaniałego człowieka – patriotę – przyjaciela – człowieka  świata nauki .

Zdjęcia

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/805