Zmarł pochodzący z Pilzna prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 5 października br. zmarł pochodzący z Pilzna prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz, emerytowany profesor Katedry Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Były prezes i Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Wspomnienia Zofii Mossoń

Stanisław Mazurkiewicz

Urodził się 4 listopada 1937 roku w Tarnowie w rodzinie nauczycielskiej. Lata II wojny spędził w Pilźnie w rodzinnym domu przy ul. Węgierskiej. W latach 1943 – 1950 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w im S. Staszica w Tarnowie. Kolejne lata to nauka w Liceum im K. Brodzińskiego w Tarnowie, gdzie otrzymał gruntowną wiedzą i dyplom Przodownika Nauki i Pracy Społecznej, który upoważnił go do wyboru studiów na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym bez egzaminów. Studia z dyplomem mgr inż. Mechanika ukończył w 1960 r. i został asystentem w Katedrze Wytrzymałości Materiałów. Jako asystent prowadził badana tworzyw, pogłębiał swoje zainteresowania naukowe rozbudowując dydaktyczne laboratorium. Był organizatorem Ogólnopolskiego Seminarium pt.: „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn”, dla licznej rzeszy naukowców. Zdobywając kolejne stopnie naukowe uczestniczył też w misjach naukowych np. w Kanadzie. W 1967 otrzymał tytuł doktora, zaś w 1991r. tytuł profesora obejmując funkcje kierownictwa Katedry Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. W 2002 przeszedł na emeryturę, jednak kontynuował pracę na ¼ etatu. W 2010 r. obchodził 50 – lecie pracy na uczelni.

Dorobek naukowy to:

 • ponad 200 publikacji i referatów
 • 4 skrypty i podręczniki
 • 2 opracowania monograficzne
 • promotorstwo 12 prac doktorskich
 • recenzje 40 prac doktorskich
 • recenzje 15 rozpraw habilitacyjnych
 • recenzje 27 ekspertyz dla przemysłu
 • kierownictwo 5 projektów badawczych dla KBN

Zaangażowanie w działalność organizacyjną:

 • – 1973 – 1981 –  Wicedyrektor Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • – 1978 – 1981 –  koordynator rozbudowy Instytutów M-1, M-2 i M5 na Czyżynach
 • – 1978 – 1981 –  I Zastępca Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych
 • – 1992 – Założyciel i Członek Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im Kardynała Sapiechy w Zakopanem
 • – 2002 – 2008 – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i ziemi Pilźnieńskiej, Członek Honorowy Towarzystwa
 • – od 1976 – organizator 12 ulicznych ogólnopolskich seminariów „Towarzystwa sztuczne w Budowie Maszyn”
 • – od 2000 r. – organizator 3 kolejnych Krakowskich Warsztatów Inżynierii Medycznej

Otrzymawszy od rodziców dom przy ulicy Węgierskiej był częstym bywalcem weekendów i wakacji w Pilźnie. W 2004 r w jego domu zebrał się grupa inicjatywna powołana w celu reaktywowania działalności TPPiZP. Z jego inicjatyw wybity został piękny medal na okoliczność obchodów 650 –  lecia nadania praw miejskich Pilznu. Wspierał poczynania w zakresie reaktywowania Hufca ZHP w Pilźnie oraz przemianowania ul. Polnej na ul. ks. K. Szczeklika przy okazji setnej rocznicy urodzin  księdza. Udało mu się poprzez nawiązanie współpracy z AGH i PGNiG otrzymać opracowanie dotyczące pozyskania z odwiertów wokół Pilzna fantastycznych źródeł geotermalnych i marzył o nowych perspektywach dla miasta. Kochał Pilzno i cieszył się każdym nowym zadaniem podejmowanym dla jego rozwoju. Zegnamy wspaniałego człowieka – patriotę – przyjaciela – człowieka  świata nauki.

źródło: pilzno.um.gov.pl