Sympozjum Latoszyn Zdrój

W sympozjum w dniu 17.02.2023 r. w  Centrum Kultury i Bibliotek Gminy
Dębica, a któremu przewodniczył Stanisław Rokosz Wójt Gminy
Dębica, wzięło udział i zabrało głos wielu znakomitych gości (w
kolejności wystąpień): senator Zdzisław Pupa, posłowie Krystyna
Skowrońska i Jan Warzecha, aktor teatralny i filmowy Stanisław Brudny,
prezes zarządu Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP (SGURP), burmistrz
Muszyny dr Jan Golba, naczelny lekarz uzdrowiskowy województwa
podkarpackiego Sławomir Szczepaniak oraz wybitny uczony – prof. dr hab.
inż. Jan Wincenty Dobrowolski.

Źródło: https://latoszynzdroj.com/sympozjum-latoszyn-zdroj/