Sympozjum dotyczące Latoszyna

Wójt Gminy Dębica
Prezes Latoszyn – Zdrój Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Zapraszają do uczestnictwa on-line w  sympozjum

UZDROWISKO LATOSZYN ZDRÓJ

Historia Droga do reaktywacji Plany na przyszłość

Program sympozjum:

10:00 – 10:30 Otwarcie Sympozjum – Uzdrowisko Latoszyn Zdrój, powitanie Uczestników,
10.30 – 10.40 Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica
Wprowadzenie do dyskusji
10:40 – 11:00 Przemówienia gości
11:00 – 11:15 Stanisław Brudny – Aktor teatralny i filmowy
Tu na razie jest ściernisko, ale będzie uzdrowisko…” czyli jak to było z historią powstania i reaktywacji Latoszyna Zdroju
11:15 – 11:30 dr Jan Golba – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
Perspektywy rozwoju uzdrowisk, w tym balneologii w Polsce
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 12:00 Lek. med. Sławomir Szczepaniak – Naczelny Wojewódzki Lekarz Uzdrowiskowy
Właściwości lecznicze wód Latoszyna Zdroju
12:00 – 12:15 Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica
Plany inwestycyjne i rozwojowe w Latoszynie Zdroju
12:15 – 12:30 Występ artystyczny

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=zQiSADj6fIk

Źródło: https://latoszynzdroj.com/sympozjum-dotyczace-latoszyna/