Więcej urodzeń niż zgonów

Populacja

Po trudnych latach 2020-2021, rok 2022 przyniósł nieco bardziej optymistyczne dane demograficzne. Liczba urodzeń (175) przewyższyła liczbę zgonów (165). Należy przy tym przypomnieć, że w 2021 r. zmarło aż 249 osób, a w 2020 r. 233 osoby. Z drugiej strony w poprzednich latach rodziło się więcej dzieci – 203 w 2021 r. i 214 w 2020 roku. Najwięcej narodzeń odnotowano w Pilźnie – 47, Łękach Górnych – 22 i Łękach Dolnych – 17. Dodajmy, że na terenie miasta i gminy Pilzno zawarto 121 małżeństw.

Statystyki urodzeń:

47 – Pilzno

22 – Łęki Górne

17 – Łęki Dolne

12 – Lipiny

12 – Strzegocice

11 – Zwiernik

10 – Słotowa

9 – Jaworze Górne

8 – Gołęczyna

7 – Machowa

6 – Bielowy

4 – Parkosz

3 – Dobrków

3 – Jaworze Dolne

2 – Mokrzec

2 – Podlesie

Statystyki zgonów:

44 – Pilzno

22 – Łęki Górne

17 – Łęki Dolne

12 – Lipiny

12 – Strzegocice

11 – Zwiernik

8 – Gołęczyna

8 – Słotowa

7 – Jaworze Górne

6 – Machowa

5 – Bielowy

4 – Parkosz

3 – Jaworze Dolne

2 – Dobrków

2 – Mokrzec

2 – Podlesie

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/878