Rok 2021 w dębickich statystykach – Serwis informacyjny Miasta Dębica

03 stycznia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Rok 2021, który pożegnaliśmy kilka dni temu, z uwagi na pandemię, nie należał do najłatwiejszych. COVID-19 miał istotny wpływ na statystyki. W ubiegłym roku było mniej urodzeń, ślubów, ale więcej zgonów.

Wypoczynek letni dzieci

Na koniec ubiegłego roku (stan na 31.12.2021 r.) liczba osób zameldowanych na pobyt stały wyniosła 43 219, w tym 22 515 kobiet i 20 704 mężczyzn.

Do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 2929 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym 393 wnioski o nowy dowód z drugą cechą biometryczną (odciskami palców).

W 2021 roku urodziło się 353 dzieci, w tym 183 chłopców i 170 dziewczynek.

Covid-19 miał wpływ na statystyki zgonów. W ubiegłym roku zmarło aż 562 mieszkańców Dębicy czyli o 59 więcej niż w roku 2020.

W związek małżeński wstąpiło 285 par. To o dwadzieścia mniej niż w poprzednim, 2020 roku.

Źródło: https://debica.pl/rok-2021-w-debickich-statystykach/