Więcej zgonów niż urodzeń

Populacja

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. ogólna liczba mieszkańców miasta i gminy Pilzno wynosiła 18 270 osób, a to oznacza, że po raz pierwszy od lat odnotowano zmniejszenie liczby ludności. Niestety liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń.

Szczególny wzrost liczby zgonów można zauważyć w październiku, listopadzie i grudniu, czyli w miesiącach, w których pandemia z impetem uderzyła w Polskę. Tylko w październiku 2020 r. zmarło aż 47 osób, dla porównania – w analogicznym miesiącu w 2019 r. liczba zgonów wyniosła 13.

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach:

Pilzno: 4980 (urodzenia 59, zgony 46). Przyrost naturalny +

Bielowy: 491 (urodzenia 4, zgony 9). –

Dobrków: 605 (urodzenia 4, zgony 7). –

Gębiczyna: 348 (urodzenia 2, zgony 5). –

Gołęczyna: 489 (urodzenia 7, zgony 3). +

Jaworze Dolne: 309 (urodzenia 5, zgony 4). +

Jaworze Górne: 692 (urodzenia 7, zgony 7).

Lipiny: 1488 (urodzenia 21, zgony 19). +

Łęki Dolne: 1628 (urodzenia 19, zgony 27). –

Łęki Górne: 1481 (urodzenia 19, zgony 16). +

Machowa: 786 (urodzenia 12, zgony 13). –

Mokrzec: 223 (urodzenia 3, zgony 2). +

Parkosz: 1070 (urodzenia 12, zgony 35). –

Podlesie: 302 (urodzenia 4, zgony 4).

Połomia: 67 (urodzenia 2, zgony 0). +

Słotowa: 1064 (urodzenia 13, zgony 10). +

Strzegocice: 1050 (urodzenia 12, zgony 13). –

Zwiernik: 1197 (urodzenia 9, zgony 13). –

Ogółem: urodzenia 214, zgony 233.

 

Zgony rok 2019 do roku 2020:

Styczeń: 15 – 13

Luty: 22 – 23

Marzec: 13 – 16

Kwiecień: 21 – 14

Maj: 19 – 12

Czerwiec: 10 – 13

Lipiec: 15 – 19

Sierpień: 16 – 17

Wrzesień: 9 – 12

Październik: 13 – 47

Listopad: 15 – 30

Grudzień: 13 – 20

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/149