Chemik Pustków nawiązał współpracę z ekstraklasowym klubem FKS PGE Stal Mielec!

14 stycznia w siedzibie klubu FKS PGE Stal Mielec zostało podpisane porozumienie między Gminną Akademią Piłkarską Gminy Dębica „Chemik Pustków” a klubem FKS PGE Stal Mielec, które reprezentowali odpowiednio Rafał Polański – Prezes GAP Gminy Dębica, Krzysztof Lipczyński – V-ce Prezes GAP Gminy Dębica a zarazem Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Jacek Cyganowski – Dyrektor Akademii FKS PGE Stal Mielec i Pyweł Szyler – pełnomocnik zarządu, koordynator FKS PGE Stal Mielec.

Zawarte porozumienie ma na celu stworzenie dogodnych warunków do rozwoju zawodników, zintegrowania środowiska piłkarskiego w regionie, wprowadzenie programu szkolenia  wyselekcjonowanej młodzieży oraz wychować i przygotować przyszłych zawodników na potrzeby drużyny seniorów FKS PGE Stal Mielec.

Dodatkowo dzięki zawartemu porozumieniu będzie możliwe przejście zawodników z grup młodzieżowych i dziecięcych między Akademiami, umożliwienie realizacji zajęć treningowych zawodników w ramach Akademii, wspólne propagowanie piłki nożnej oraz wspólne organizowanie imprez sportowych.

Podziękowania złożono Panu Józefowi Markowi – Członkowi Gminnej Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica Chemik a zarazem Radnemu Gminy Dębica oraz Jarosławowi Kuligowi – Trenerowi Gminnej Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica Chemik Pustków. Dzięki ich pracy, zaangażowaniu i chęci rozwoju Akademii udało się nawiązać jako pierwszej Akademii piłkarskiej współpracę z klubem FKS PGE Stal Mielec, co na pewno przyniesie wymierne korzyści dla obu stron i będzie początkiem długiej i owocnej współpracy.