Statystyczne podsumowanie 2020 roku – Serwis informacyjny Miasta Dębica

07 stycznia 2021

Za nami rok 2020. W związku z tym przedstawiamy statystyczne podsumowanie minionych dwunastu miesięcy m.in. pod względem demografii, preferencji wyboru imion dla noworodków oraz liczby zawieranych aktów małżeństwa.

Na koniec ubiegłego roku (stan na 31.12.2020 r.) liczba osób zameldowanych na pobyt stały wyniosła 43 924, w tym 22 827 kobiet i 21 097 mężczyzn. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy w 2020 roku to 446, w tym 156 kobiet i 290 mężczyzn. W roku 2019 liczba ta wynosiła więcej, bo 485 (172 kobiety i 313 mężczyzn). W 2020 roku wydano 2258 dowodów osobistych.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębicy w ubiegłym roku zarejestrowano 306 ślubów, w tym śluby konkordatowe zawierane w kościołach na terenie działania USC Dębica stanowiły 188. W 2019 roku liczba ślubów wynosiła 422 (w tym 259 ślubów konkordatowych). Śluby cywilne udzielone w dębickim USC to 94.

W 2020 roku w USC zarejestrowano 1003 urodzeń, z tego liczba dzieci urodzonych w szpitalu w Dębicy to 881. W 2019 roku liczba urodzeń wynosiła 1119 (w tym liczba dzieci urodzonych w dębickim szpitalu to 924).  Liczba transkrybowanych aktów urodzenia w 2020 roku wynosiła 122 – są to dzieci urodzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i wpisane do USC Dębica. To o 73 mniej niż w 2019 roku. Z kolei liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie Dębicy w 2020 roku wynosi 388. Najpopularniejszymi imionami żeńskimi nadawanymi w 2020 roku były: Zuzanna (23), Julia (20), Oliwia (18), Iga (18) oraz Zofia (18). Z kolei najczęściej wybieranymi imionami męskimi były: Filip (27), Franciszek (19), Antoni (18) i Jakub (18).

Ogólna liczba zarejestrowanych zgonów w USC Dębica wyniosła 981 osób, czyli o 139 więcej niż w roku 2019. Liczba zgonów, które nastąpiły w szpitalu i na terenie miasta oraz gminy Dębica wyniosły 958. Wśród tych osób, 503 zameldowanych było na terenie Dębicy. Z kolei liczba zgonów transkrybowanych wynosiła 31 osób. Są to zgony poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i wpisane do rejestru USC Dębica.

W 2020 roku zarejestrowano 81 rozwodów, o 39 mniej niż w roku 2019.

Źródło: https://debica.pl/statystyczne-podsumowanie-2020-roku/