Studenci w Latoszynie

Dzisiaj tj. 16 października w Latoszynie Zdroju miała miejsce wizyta studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wraz z ich opiekuna dr hab. Pawła Różyckiego, prof. AWF – Dyrektora Instytutu Turystyki. Studenci spotkali się z Wójtem Gminy Dębica Stanisławem Rokoszem, Zastępcą Wójta Jackiem Drobotem oraz Prezesem Latoszyna Zdrój. Podczas wizyty został zaprezentowany film, na którym przedstawiona została historia reaktywacji uzdrowiska. Wójt Gminy Dębica opowiedział studentom o obecnych osiągnięciach, środkach finansowych jakie zostały przeznaczone na budowę obecnej infrastruktury. Władze Gminy Dębica przedstawiły również dalsze plany rozwojowe uzdrowiska tj. wykorzystanie wód geotermalnych, budowę hotelu, wioski galicyjskiej czy aquaparku z wykorzystaniem geotermii.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/studenci-w-latoszynie-3679.html