Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Stanisława Rokosza

Dzisiaj tj. 27 maja 2022 r. w Rezydencji Belweder w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Wśród zaproszonych gości znalazł się Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył Wójtowi Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta (PR)  jest drugim pod względem starszeństwa polskim państwowym odznaczeniem cywilnym, nadawanym za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. (źródło: Wikipedia)

Kapituła pozytywnie rozpatrzyła wniosek Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wkład Wójta w rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Dębica. Do najważniejszych osiągnięć ostatnich lat można zaliczyć rozbudowę zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami, inwestycje w sieci wod – kan, rewitalizację Pustkowa – Osiedla, budowę Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, kompleksu w Stobiernej i Głobikowej, stref ekonomicznych w Pustkowie i Zawadzie.  Jednym z priorytetowych zadań, które od wielu lat z determinacją i sukcesywnie realizuje Wójt Gminy Dębica jest reaktywacja „Uzdrowiska w Latoszynie” – historycznie znanego uzdrowiska Łazienki Latoszyńskie.

Obecność Wójta w Belwederze jest nieprzypadkowa. W tym samym miejscu w 2009 r. Wójt Gminy Dębica otrzymał z rąk zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Stasiaka Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalność na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej i społecznej. Wielokrotnie był doceniany i nagradzany za działalność na rzecz ochrony środowiska, rozwoju turystyki, sportu i infrastruktury. Wielokrotny zdobywca tytułu „Najlepszy Wójt”, „Lider Samorządności” oraz wielu innych nagród przyznawanych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/krzyz-kawalerski-odrodzenia-polski-2707.html