Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla ks. prałata Józefa Dobosza

Ks. prałat Józef  Dobosz otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Byłego proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy doceniono za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, działalność społeczną i charytatywną. Przekazanie odznaczeń odbyło się podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy aktu dekoracji dokonał sekretarz stanu Adam Kwiatkowski.

Mimo zakończenia posługi proboszcza, ks. Józef Dobosz nadal aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego. Ks. Józef Dobosz odpowiedzialny był m.in. za budowę kościoła Miłosierdzia Bożego i tworzenie jego duchowych podstaw. Od lat przewodzi m.in. Duszpasterstwu Ludzi Pracy, Zakonowi Rycerzy Kolumba oraz Dębickiemu Hospicjum Domowemu. Jest także kapelanem Solidarności oraz organizatorem festiwalu „Polonia Semper Fidelis”.