Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Ratusz

Treść zadządzenia

źródło: UM Dębica