Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ratusz

Treść zarządzenia

źródło: UM Dębica