Policja nie skieruje sprawy do sądu

W trakcie akcji gaśniczej budynku mieszkalnego w miejscowości Pustków dnia 3 grudnia 2021 r., w której uczestniczyły cztery jednostki z Gminy Dębica, tj. Brzeźnica, Paszczyna, Pustków i Pustków Strachów, na miejsce przybył patrol Policji stwierdzając, że ma zawiadomienie iż druhowie biorący udział w działaniach są pod wpływem alkoholu. Na miejscu dokonano czynności kontrolnych, które wykazały jednak trzeźwość druhów.

W związku z tym, Wójt Gminy Dębica wystosował pismo do Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy o ustalenie sprawcy nieprawdziwego zawiadomienia oraz wszczęcie postępowania z art. 234 Kodeksu Karnego. W odpowiedzi, nadesłanej przez Komendę Powiatową Policji w Dębicy z dnia 16.05.2022 r. zawiadomiono, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/policja-nie-skieruje-sprawy-do-sadu-2704.html