Sprostowanie – Zarządzenie nr 295/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1 grudnia 2017

Miasto dębica - herb

Zarządzenie nr 295/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1 grudnia 2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 286/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie

źródło: UM Dębica