Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do Zarządzenia Nr 291/2017

Miasto dębica - herb

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 291/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 listopada 2017 r.

Treść ogłoszenia

źródło: UM Dębica