Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do Zarządzenia Nr 286/2017

Miasto dębica - herb

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonym Zarządzeniem Nr 286/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 listopada 2017 r.

Treść ogłoszenia

źródło: UM Dębica