Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Miasto dębica - herb

Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi.

Treść sprawozdania

źródło: UM Dębica