Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

reklama

Środa, 09 Październik 2019

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Treść sprawozdania

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/10/sprawozdanie-z-konsultacji-projektu-rocznego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2020-r