Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

reklama

Czwartek, 12 Wrzesień 2019

Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Treść zarządzenia

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/09/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi