Rodzinna Majówka z dębickim MOPS-em

Już po raz drugi zespół ds. asysty rodzinnej działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy zorganizował „Majówkę Rodzinną”. W Chotowej beztroskie chwile na świeżym powietrzu spędziły m.in. rodziny które są objęte wsparciem asystentów rodzinnych. W sumie było to blisko 40 dzieci wraz z rodzicami.

W ramach imprezy dzieci mogły wziąć udział w zajęciach z arteterapii, a rodzice skorzystać z indywidualnych konsultacji z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny. Dębicki MOPS w organizacji „majówki” wsparli darczyńcy indywidualni, sieć sklepów „Jubilatka” oraz Hipermarket „Carrefour”.