Sprawa przywrócenia Wydziału Pracy do Dębickiego Sądu jest już na ostatniej prostej!

„Sprawa przywrócenia Wydziału Pracy do Dębickiego Sądu jest już na ostatniej prostej” – zapewniał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas wizyty w naszym mieście. Jak podkreślał, o tę kwestię od kilku lat zabiegał poseł Jan Warzecha. Na tym, aby o sprawach pracowników i pracodawców decydować na miejscu zależało również samym mieszkańcom.

Gdy w Sądzie Rejonowym w Dębicy został zlikwidowany wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, osoby, które doświadczyły naruszenia swoich praw pracowniczych musiały zacząć zgłaszać się do placówki w Rzeszowie lub innych miastach. Teraz wszystko wskazuje na to, że już niebawem dębicki wydział wznowi swoją działalność.