Sąd Pracy powrócił do Dębicy!

Wydział Pracy powrócił do Dębicy! Od pierwszego stycznia działa w naszym mieście, w Sądzie Rejonowym. To odpowiedź na liczne prośby mieszkańców. Od teraz osoby, które doświadczyły naruszenia swoich praw pracowniczych nie będą już musiały zgłaszać się do placówki w Rzeszowie lub innych miastach. Spory będzie można rozstrzygnąć na miejscu.

W sierpniu informowaliśmy, że „Sprawa przywrócenia Wydziału Pracy do Dębickiego Sądu jest już na ostatniej prostej”. Z początkiem nowego roku przyszedł finał kilkuletnich starań. W dębickiej jednostce „rozpoznawane będą sprawy z zakresu prawa pracy obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Dębicy oraz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Ropczycach”.