Pierwsi mieszkańcy już skorzystali! Sąd Pracy po 11 latach powrócił do Dębicy

Sąd Pracy powrócił do Dębicy. Działa w naszym mieście od pierwszego stycznia, jednak teraz przyszedł czas na uroczystą inaugurację wznowienia działalności IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym. W spotkaniu wziął udział między innymi Marcin Warchoł, Wiceminister Sprawiedliwości.

Przez 11 lat osoby, które doświadczyły naruszenia swoich praw pracowniczych musiały zgłaszać się do placówki w Rzeszowie. O to, aby orzekać na miejscu, w Dębicy, zabiegano 5 lat. Przewodniczącą IV Wydziału Pracy została Agnieszka Wilk-Król.

IV Wydział Pracy zajmował się będzie rozpoznawaniem spraw z zakresu prawa pracy obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Dębicy oraz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Ropczycach.