Sąd Pracy

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 w Sądzie Rejonowym w Dębicy funkcjonuje IV Wydział Pracy.

W wydziale tym rozpoznawane będą sprawy z zakresu prawa pracy obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Dębicy oraz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Ropczycach.

Sąd Rejonowy w Dębicy funkcjonuje w okręgu rzeszowskim, w apelacji rzeszowskiej. Nowo utworzony Wydział Pracy obejmie swą właściwością miasto Dębica oraz gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków.

Ponadto jednostka ta obejmie swą właściwością również rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego (który to stanowi obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ropczycach). W skład tego powiatu wchodzą gminy: Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów oraz Wielopole Skrzyńskie.

W praktyce oznacza to, że osoby z ww. obszarów, które doświadczyły naruszenia swoich praw pracowniczych nie będą już musiały zgłaszać się do Rzeszowa.

 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1515&akcja=artykul