Dodatek gazowy

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

Refundacja podatku VAT przysługuje:

gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEBprzeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.w przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu:

o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023,wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. Mieszkańcy Gminy Czarna wnioski w tradycyjnej formie mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej,  ul. Spółdzielcza 4, 39-215 Czarna, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, pok. nr 3, tel. 14 67 61 943,
przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku,do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczenie w 2023 r. paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty,wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

 

Do pobrania: wniosek o wypłatę.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1516&akcja=artykul