Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

Refundacja podatku VAT przysługuje:

gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

WAŻNE:

o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. W gminie Debica obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, wnioski w tradycyjnej formie można składać w punkcie obsługi mieszkańca CUS, parter ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.
kontaktowy: 14 6803334, 146803340
przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczenie w 2023 r. paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dodatek-gazowy—refundacja-podatku-vat-dla-odbiorcow-paliw-gazowych-do-celow-grzewczych-3091.html